R-08 CAB BOX
支持加载IR功能的箱体模拟单块
[查看详细]
R-05 MAXIMUM
双通道过载效果器
[查看详细]
WAH-II MULTIMODE WAH
多功能哇音踏板,集哇音、音量两种功能于一身!
[查看详细]
R-06 O.M.B
Looper和鼓机的二合一,属于你的One Man Band
[查看详细]
R-03 UZI
为重型音乐而生,同时拥有美式与英式高增益音色
[查看详细]
ZOMBIE
美式高增益、双通道电子管箱头
[查看详细]